نکات بسیار مهم
1) پرکردن کلیه اطلاعات ستاره دار ضروری است.
2) وارد کردن آدرس ایمیل قابل دسترس و معتبر الزامیست.
3) از پر کردن فرم ثبت نام به زبان فارسی جدا خودداری نمایید. در صورت تایپ کردن به زبان فارسی ثبت نام شما ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین فرم‌ها را با حروف لاتین و بزرگ تایپ نمایید. به اطلاعات پر شده با زبان فارسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4) مبلغ واریز شده(از طریق وب سایت یا انتقال کارت به کارت) به حساب مدرسه ایتالیایی قیطریه در صورت انصراف از آزمون به هیچ عنوان برگشت داده نمی‌شود.
5) در انتخاب نوع و سطح آزمون دقت کنید. آزمون کامل(کتبی و شفاهی) آزمون مجدد(مربوط به داوطلبانی که قصد شرکت در یکی از مراحل کتبی یه شفاهی را دارند.)
6) عکس خانم‌ها باید با حجاب کامل باشد.

7)تذکر خیلی مهم: دادن امتحان شفاهی دفعه اول الزامیست، یادآور می‌شود در صورت غیبت در امتحان شفاهی، کل آزمون(کتبی و شفاهی) بنا به مقررات دانشگاه پروجا، مستقیما از طرف دانشگاه لغو می‌گردد.

8) چنانچه قبلا آزمون چلی را در هر مرکز آزمون چلی داشتید، آز وارد کردن ایمیل تکراری جدا خودداری نمایید.(داوطلبانی که موفق به قبولی در هیچ بخشی از آزمون نشده اند.)

9) با توجه به اینکه کلیه ارتباطات مدرسه ایتالیایی قیطریه با داوطلبان از طریق ایمیل انجام میشود، خواهشمند است آدرس ایمیل صحیح و در دسترس را وارد نمایید.

10)چنانچه قصد شرکت در آزمون جبرانی را دارید، واردکردن شماره داوطلبی(MATRICOLA) الزامی است.

خاطر نشان میسازد مسول عدم رعایت بندهای 2 و 9 شخص داوطلب میباشد و مدرسه ایتالیایی قیطریه هیچگونه مسولیتی را نمیپذیرد.

ثبت نام در آزمونهای ایتالیایی چلی CELI