دپارتمان سمینار

سمینار

سمینار معماری
برنامه کلاسی گروه سمینار معماری
نام دوره مدت زمان پیش نیاز روز های تشکیل شهریه تاریخ شروع معرفی دوره ثبت نام
سمینار فنی مهندسی
برنامه کلاسی گروه سمینار فنی مهندسی
نام دوره مدت زمان پیش نیاز روز های تشکیل شهریه تاریخ شروع معرفی دوره ثبت نام
سمینار پوست و گریم
برنامه کلاسی گروه سمینار پوست و گریم
نام دوره مدت زمان پیش نیاز روز های تشکیل شهریه تاریخ شروع معرفی دوره ثبت نام
سمینار حسابداری

بازار کار حسابداری همیشه داغ است ، و همه کسب و کارها نیاز به حسابدار دارند ،اما آیا میدانید مدیران کسب و کارهای امروزی چه حسابدارانی رو استخدام میکنند؟؟

-مدیریت هزینه

- نحوه صحیح خواندن گزارشات مالی

-مهندسی سود

- افزایش ثروت سهام داران

-نکات کلیدی در نحوه تهیه یک اظهارنامه ملیاتی حرفه ای

- نحوه بکارگیری صحیح قوانین مالیاتی در کاهش پرداخت بیش از مبلغ مالیات واقعی شرکت

- بکارگیری از نرم افزارها و تکنولوژی های جدید در ارایه خدمات حر فه ای از قبیل اکسل و سیستم های مالی

برنامه کلاسی گروه سمینار حسابداری
نام دوره مدت زمان پیش نیاز روز های تشکیل شهریه تاریخ شروع معرفی دوره ثبت نام
سمینار طلا و جواهرات
برنامه کلاسی گروه سمینار طلا و جواهرات
نام دوره مدت زمان پیش نیاز روز های تشکیل شهریه تاریخ شروع معرفی دوره ثبت نام