سرفصل دوره آموزشی WORD 2016

1397/07/17

سرفصل های دوره آموزشی word 2016
 

-تنظیمات محیطی و ذخیره آن

-تنظیمات سند

-تنظیمات تایپ

-ذخیره سند

-ویرایش سند

-آشنایی با دستورات Redo و Undo

-قالب بندی متن و پاراگراف

-شماره گذاری و نشانه گذاری

-ایجاد فاصله با TAB

-استفاده از سبکها در سند

-جستجو در سند

-اشیاء

-ایجاد جدول ، قالب یندی جدول

-ترسیم نمودار در اسناد

-اسجاد سرصفحه و پا صفحه و تنظیمات آن

-ادغام پستی

-آماده سازی سند و تنظیم خروجی آن

-قابلیت غلط یاب خودکار

-تایپ فرمولهای ریاضی توسط دست نوشته