سرفصل آموزشی دوره طراحی لباس مقدماتی

1397/07/21

سرفصل دوره آموزشی  طراحی لباس مقدماتی

طراحی فیگور

 

42

آموزش طراحی از اندام انسان

مبانی هنرهای تجسمی

 

30

آموزش خط – نقطه – سطح – شکل-ترکیب بندی و رنگ شناسی و مباحث رنگی

طراحی لباس 1

 

21

آموزش انواع یقه ، دامن آستین و طراحی و خلق طرح جدید

جنسیت سازی در طراحی لباس

 

21

آموزش تکنیک های رنگی و جنسیت سازی

مد و سبک شناسی

21

آموزس انواع سبک های مد در دنیا

طراحی کالکشن

21

طراحی یک مجموعه لباس با الهام از استوری برد

طراحی مولاژ و حجم سازی 1

 

36

طراحی لباس بر اساس مولاژ و حجم سازی