درباره ما

1397/10/22

مجتمع فنی تهران نمایندگی قیطریه 
نمایندگی قیطریه که واقع در تقاطع بلوار کاوه و دولت به برگزاری دروس دپارتمان ICT ، معماری ، فنی مهندسی، حسابداری، مد و پوشاک ، پوست و گریم، اعزام و گردشگری ، ربان ایتالیایی ،هنر وگرافیک می پردازد . با توجه به نماینده رسمی دانشگاه پروجا ایتالیا امکان برگزاری آزمون های چلی را دارد و داوطلبین می توانند از این طریق اقدام به ثبت نام در آزمون چلی بنمایند.